spin77
spin77
spin77

เธอจะร้องครางดังมาก แล้วมีเสียงน้ำเงี่ยน ดัง แจ๊ะ เจ๊ะ เซาะร่องเธออยู่

50
Share
Copy the link

ค่อย ๆ จูบหัวไหล่เธอ อีกมือก็ เลื่อนมาเขี่ยหัวนมเธอ ไล่จูบมาจนถึง ปากเธอ เธอเริ่มมีอารมณ์แล้วก็แลกลิ้นกัน  เลื่อนไปลูบก้นงอนใหญ่ของเธอ มันทั้งนิ่มและหยุ่นมือมาก แล้วเอามือขวา มากเค้นที่หีเธอแล้วค่อย ๆ ล้วงกางเกงในของเธอ ระหว่างนั้นรีบถอดกางเกงตัวเอง แล้วให้เธอมากรูดควยให้ กระแทกจนมีเสียน้ำหล่อลืนของเราสองคนผสมกัน  เธอจะร้องครางดังมาก แล้วมีเสียงน้ำเงี่ยน ดัง แจ๊ะ เจ๊ะ เซาะร่องเธออยู่