spin77
spin77
spin77

เนื่องด้วยความ ขาว สวย อึ๋มของเธอ จึงมีผู้ชายและเวียนกันเข้ามาเยี่ยมมาหา เพื่อให้เงินค่าเลี้ยงดูให้เธอเป็นการตอบแทน

17
Share
Copy the link

เนื่องด้วยความ ขาว สวย อึ๋มของเธอ จึงมีผู้ชายและเวียนกันเข้ามาเยี่ยมมาหา เพื่อให้เงินค่าเลี้ยงดูให้เธอเป็นการตอบแทน แลกกับการได้กระทุ้งหีของเธออย่างเมามันส์ ซึ่งเธอก็ต้องทำใจยอมรับชะตากรรม ตกเป็นทาสน้ำกามของพวกจอมหื่นอีกตามเคย ทั้งรูปร่างหน้าตา และลีลาของเธอ มันช่างสุดยอดจริงๆ