spin77
spin77
spin77

เจอเนินที่ราบสูงอันโหนกนูนที่มาหญ้าปกคลุมส่วนของมวลรวม

76
Share
Copy the link

เจอเนินที่ราบสูงอันโหนกนูนที่มาหญ้าปกคลุมส่วนของมวลรวม ไม่เท่านั้นปากถ้ำยั้งนูนสวยงามชมพูระเรื่อยเหมือนยังไม่ผ่านการค้นพบของชายใด เมื่อพระเอกได้เห็นก็ ใช้นิ้วชีพฆาต แตะๆไปที่ปากถ้ำ ช้าๆ เบา และเริ่มรัวขึ้นเรื่อยจนปากทำเริ่มผลิตกาวน้ำแบบใสออกมา