spin77
spin77
spin77

ลูกค้าก็พาเธอเข้าไปในห้อง และแล้ว เธอก็ยอมให้ลูกค้าได้เด้าจิ๋มเธอจนสมใจอยาก แตกในกันไป

47
Share
Copy the link

ลูกค้าก็พาเธอเข้าไปในห้อ เล่นนมเธออย่างหนำใจ แต่ว่าลูกค้าต้องการได้รับบริการมากกว่านี้ โดยลูกค้ายืนยันว่า ลูกค้าจะติปเธอให้มากกว่านี้ ในที่สุด เธอก็ยอมให้ลูกค้าเล่นกับร่างกายเธอได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะใช้นม ใช้ปาก หรือแม้แต่ใช้จิ๋ม เธอก็สามารถบริการให้ลูกค้าได้ทั้งนั้น… และแล้ว เธอก็ยอมให้ลูกค้าได้เด้าจิ๋มเธอจนสมใจอยาก แตกในกันไป