spin77
spin77
spin77

เธอก็เป็นผู้เริ่มก่อนด้วยการจูบและโม้กให้เพื่อนชาย จนสุดท้ายก็เย็ดกันจนแตก

19
Share
Copy the link

หลังเลิกเล่นเหลือหญิงสาวเพียงคนเดียวอยู่ในห้องเรียนกับเพื่อนชายอีกคนที่อยู่ในห้องเช่นเดียวกัน เธอได้ดื่มน้ำเข้าไป และตอนนี้อาการมันก็เริ่มแสดงออกมากขึ้น  เธอทนไม่ไหว จึงเดินไปที่เพื่อนชายของเธอ  และเธอก็เป็นผู้เริ่มก่อนด้วยการจูบและโม้กให้เพื่อนชาย จนสุดท้ายก็เย็ดกันจนแตก