spin77
spin77
spin77

ฉากนี้โดยไปหลายยก เล่นกันซะที่นอนเปียกโชก ไม่รู้ว่าเลอะ น้ำอะไร และของใครบ้าง

97
Share
Copy the link

ลีลา เธอ ยังไม่เร้าใจเท่าไร ประมาณว่าโดย พระเอกสอนเสียวซะมากกว่า แต่ก็เป็นฉากที่น่าชม เป็นตอนที่เธอจะใส่ชุดแบบที่ถ่ายลงปก โดยมีการจัดแสงน้อย แค่ใช้ไฟสปอร์ตส่องเท่านั้น จึงทำให้ผิวของเธอ ขาวผ่องขึ้นมาเลยครับ และฉากนี้โดยไปหลายยก เล่นกันซะที่นอนเปียกโชก ไม่รู้ว่าเลอะ น้ำอะไร และของใครบ้าง