spin77
spin77
spin77

คุณครูก็ได้จัดการเย็ดและแตกใน ใช้ร่างกายเข้าแลกเป็นการขัดดอกไปก่อน

32
Share
Copy the link

เธอเป็นเด็กที่มีผลการเรียนไม่ดีมากนัก ฉะนั้นเค้าจึงไม่มีทางเลือก เพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น เธอยอมไปที่ห้องพักครู เพื่อไปหาคุณครูที่สอนเธอ .. นั่นก็เพราะว่า เธอได้ตกลงยินยอมที่จะใช้ร่างกายของเธอ ในการแลกเกรดเพื่อให้เธอได้เลื่อนชั้น .. และในที่สุด คุณครูก็ได้จัดการเย็ดและแตกในใส่เธอได้อย่างสมใจอยาก เธอจึงต้องใช้ร่างกายเข้าแลกเป็นการขัดดอกไปก่อน