spin77
spin77
spin77

ที่ราบสูงอันโหนกนูน ใช้นิ้วชีพฆาต แตะๆไปที่ปากถ้ำ ช้าๆ เบาๆ

46
Share
Copy the link

เจอเนินที่ราบสูงอันโหนกนูนที่มาหญ้าปกคลุมส่วนของมวลรวม ไม่เท่านั้นปากถ้ำยั้งนูนสวยงามชมพูระเรื่อยเหมือนยังไม่ผ่านการค้นพบของชายใด เมื่อพระเอกได้เห็นก็ ใช้นิ้วชีพฆาต แตะๆไปที่ปากถ้ำ ช้าๆ เบาๆ และเริ่มรัวขึ้นเรื่อยจนปากทำเริ่มผลิตกาวน้ำแบบใสออกมา