spin77
spin77
spin77

ใช้นิ้วชีพฆาต แตะๆไปที่ปากถ้ำ ถ้าปล่อยให้นานกว่านี้อาจจะหยุดน้ำไม่ไหว

885
Share
Copy the link

ใช้นิ้วชีพฆาต แตะๆไปที่ปากถ้ำ ช้าๆ เบา และเริ่มรัวขึ้นเรื่อยจนปากทำเริ่มผลิตกาวน้ำแบบใสออกมา ไม่นานนักก็เริ่มล้วงไปในปากถ้ำจนมีเสียงดัก แฉะๆ และเริ่ม ฉึกๆ ในเวลาต่อมา เสร็จแล้วนางเอกก็เริ่มใช้เต้าทั้งสองเคล้าคลึงท่อนข้าวหลามของพระเอกจะมีกาวน้ำใสออกมาเช่นกัน พระเอกไม่รอช้าเพราะถ้าปล่อยให้นานกว่านี้อาจจะหยุดน้ำไม่ไหว